Kennisprofiel

Kennisprofiel Achtergrond

Kennisprofiel Achtergrond

In veel architectuurmodellen wordt een indeling gepresenteerd in drie lagen:

  1. Business Architectuur
  2. Applicatie Architectuur
  3. Technische Architectuur

In het plaatje hiernaast worden deze lagen horizontaal gepresenteerd als achtergrond van een kennisprofiel. Op de horizontale as is een representatie van de verschillende kennisgebieden in een onderverdeling naar de architectuurlagen. Op de verticale as kan worden weergegeven hoeveel kennis op een bepaald gebied aanwezig is. Op deze manier kan voor ieder individu een specifiek kennisprofiel gedefinieerd worden.

Kennisprofiel Architect

Kennisprofiel Architect

Nu zijn de kennisgebieden zelf niet echt interessant om hier specifiek weer te geven. Er zijn zo veel kennisgebieden, het gaat meer om de verdeling van de aanwezige kennis. Ook kan van het gekleurde oppervlak afgeleid worden hoeveel kennis iemand bezit. Iemand met jarenlange ervaring heeft over het algemeen een groter gekleurd oppervlak dan iemand die net van school komt. De getoonde pieken in het persoonlijke profiel kunnen dan een aanleiding zijn om hier nader op in te gaan.

Voor een architect zou het profiel er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien als hiernaast getoond. Hierbij valt op te merken dat van een architect verwacht mag worden dat deze van veel gebieden kennis heeft. Hoewel dus ook niet van alle gebieden even veel.

Andere kennisprofielen met hun eigenschappen zijn bijvoorbeeld:

Kennisprofiel Infra Expert

  • Een Infra Expert heeft over het algemeen veel kennis op het gebied van de Technische Architectuur. Hij weet bv. heel veel van netwerken, cloud, virtualisatie, etc.
Software Engineer

  • Een Software Engineer is over het algemeen meer thuis in de Applicatie Architectuur. Hij heeft bv. veel kennis van programmeer talen, ontwikkelmethodieken, testen, etc.
Business Analist

  • Een Business Analist weet veel van de business processen, heeft specifieke domeinkennis. Maar hij weet vaak ook veel van modelleertechnieken en programmeren. Hij kan daarmee dus goed communiceren met zowel de business als de ontwikkelaars en testers.
Project Manager

  • Een Project Manager heeft over het algemeen een relatief vlak profiel. Hij weet voldoende van voldoende onderwerpen om het project goed te kunnen managen. Hiermee kan hij inschatten wie het meest geschikt is voor welke taak om het project op tijd op te leveren.

In een ander artikel wordt uitgelegd hoe het Generic Enterprise Model hier nog een vierde laag aan toevoegt: de Markt.

Geplaatst in Artikelen.